BÜTÇELEME & PLANLAMA

İşletmenizin Performansını İzlemenizi Sağlayan Esnek ve Güçlü Bir Yazılım

Daha az eforla hassas bütçeler oluşturun ve karlılığınızı etkileyen unsurlar hakkında daha derin bir öngörü elde edin.

DAHA FAZLA

 • Doğruluğu Arttırın

  Bütçelerinizi oluşturmak için CRM, ERP ve bordro yazılımlarınız arasında geçiş yapmaktan sıkıldınız mı? Prophix ile veri toplama süreci otomatik hale getirilir ve tüm ilgili metriklerin tek bir bütçeleme platformunda toplanması sağlanır. Bu sayede verilerinizin doğruluğu artar ve manuel veri girişi ihtiyacı ortadan kalkmış olur.

 • Derinlemesine Bilgi Sahibi Olun

  Tüm verileriniz tek bir platformda birleştirildiğinde, bütçeniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Derinlemesine raporlarla büyük resmi görebilir ve sadece birkaç tıklamayla amacınıza en uygun bütçeyi elde edebilirsiniz.

 • Çalışanlar Arasındaki İşbirliğini Geliştirin

  Geçmişte bütçeler oluştururken, muhtemelen farklı departmanlar arasında koordinasyonu sağlamak ve veri toplama konusunda zorlanırdınız. Artık çalışanlar istedikleri zaman, istedikleri şekilde ve kolayca veri girebilir, bütçeleme sürecine olan katkılarını arttırabilirler.

 • Görevleri Otomatik Hale Getirin

  Günümüzde otomasyon yetenekleri her zamankinden daha güçlüdür. Prophix ile, bütçeleme ile ilgili bazı rutin görevleri otomatik hale getirebilirsiniz. Bütçe veri girişi ve onaylama adımlarını uygun iş akışları aracılığıyla yönetebilir, görev yöneticisi ile kullanıcıların yapacakları işleri takip etmesini sağlayabilirsiniz.

 • Riskleri Azaltın

  Birden fazla platform arasında geçiş yapmak ve kişisel bütçeleme excel tablolarında çalışmak kolayca hatalara yol açabilir. Eksik bir değer veya yanlış bir formül, bütçenizin tamamen bozulmasına neden olabilir! Yerleşik kontrollere sahip bir bütçeleme yazılımı bu konudaki endişelerinizi giderecek ve bu sayede veri doğruluğu da artacaktır.

 • Bütçeleme Sürecini Hızlandırın ve Kolaylaştırın

  Prophix’in bulut (cloud) veya lokal sunucu (on-premise) bütçeleme çözümü bütçeleme konusundaki ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Bu iki kurulum seçeneğinden işletmeniz için en uygun olan herhangi birini seçebilir ve ihtiyaçlarınız değiştiğinde diğer kurulum seçeneğine kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, bulut tabanlı seçeneğimiz sayesinde bütçenize istediğiniz yerden ve herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.

 • Zaman Kazanın

  Tüm bu faydalar bir araya geldiğinde size önemli ölçüde zaman kazandırır. Birden fazla bölümün uzun sürelerde gerçekleştirdiği çalışma, artık kısa bir süre içinde tek bir kişi tarafından yapılabilir. Prophix yıllık bütçeleme sürecinizi iyileştirmek için modern ve yenilikçi bir çözüm sunar.

DOĞRU KARARLAR İÇİN DOĞRU TAHMİNLER

Hızlı, Anlaşılır ve Kolayca

DAHA FAZLA

 • Doğruluğu Artırın

  Geleceği bu günden bilmek mümkün değildir. Ancak Prophix sizi excel tablolarının ve formüllerinin sınırlamalarından kurtararak doğru tahminler oluşturmanıza imkan verir. Tüm önemli verilerinizin ve karar verme noktalarınızın tek bir platformda toplanması sayesinde tahminlerinizin tutarlılığı önemli ölçüde artacaktır.

 • Kayar Tahminleme (Rolling Forecast)

  Artık çeyrek veya yıl bazlı sabit tahminlerin devri bitiyor. Bugün kayar tahminler, işletmenizde veya pazarınızda oluşan en ufak değişiklikleri bile yansıtacak şekilde sürekli güncellenen verilerle çalışma gücüne sahip olmanızı sağlar. Kayar tahminleri kolayca oluşturabilmeniz, geleceğe dair daha iyi bir bakış açısı kazanmanızı ve hızla değişen sektörlerde bir adım önde olmanızı sağlar. Prophix ile 3+9, 6+6, 9+3 vb kayar tahminler oluşturmak son derece kolay ve hızlıdır.

 • Veri Entegrasyon Sürecini Otomatik Hale Getirin

  Prophix’in otomasyon yetenekleri sayesinde, tahminler oluşturmak için gereken verileri çok sayıda kaynaktan kolayca çekebilirsiniz. Çeşitli ve değişik kaynaklardan gelen verileri elle girmek yerine, planlanan ve gerçekleşen verileri otomatik olarak Prophix’e aktarabilirsiniz.

 • İhtiyaçlarınıza Göre Özelleştirin

  Her şirket ve sektörün kendine özgü tahminleme ihtyaçları vardır. Prophix’le size uygun tahmin modelini oluşturabilirsiniz. Nakit akış, üretim, satış ve finansal veriler bazında tahminlerinizi ay, çeyrek, yarıyıl veya yıllık dönemler halinda hazırlayabilirsiniz.

 • Çevikliğinizi Arttırın

  İşletmenizi geleceğe doğru şekilde hazırlanmak için verilerinizi gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Döviz kurları, faiz oranları, üretim seviyeleri ve ödeme koşulları gibi hızla değişen faktörlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Tahminleme sürecinde bu faktörleri göz önünde bulundurarak gelecek için daha gelişmiş planlar yapabilirsiniz.

 • İşbirliğini Güçlendirin

  Prophix’in iş akışı modülüyle kullanıcılara görevler atayabilir, yapılan veri girişlerini, değişiklikleri ve onayları takip edebilir, bu sayede uzun e-posta mesaj zincirlerini veya verimsiz toplantıları engellemiş olursunuz. Firmanızda değişik departmanlarda bulunan çalışanların katılımı ile veri giriş yükünü firma geneline paylaştırmış ve verilerin anlık olarak sisteme akmasını sağlamış olursunuz.

Personel verilerinin analizi için gereken kontrol, doğruluk ve esnekliği sağlayarak gerçek personel maliyetlerinizi doğru şekilde görün.

DAHA FAZLA

 • Personel Maliyetlerinizi Görün

  Personel giderleri en büyük harcama kalemlerinden biri olduğu için, şirketinizin mali durumu üzerindeki etkilerini ölçmek çok önemlidir. Prophix’in personel planlama ve bütçeleme yetenekleri, personelle ilgili ücret, vergi, sigorta, transfer, pozisyon değişiklikleri, yeniden yapılanma, komisyon, ikramiye ve teşvik planlaması gibi değişkenleri dikkate alarak, personelin konsolide kar/zarar tabloları üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

 • Personel Verilerinizi Korur

  Personel verileri kişiye özel ve hassas veriler olduğundan yalnızca yetkili İK personelinin bu verilere erişebildiğinden emin olmak önemlidir. Prophix, veri güvenliğini sağlamak için kullanıcı düzeyinde detaylı yetkilendirme yapmanıza imkan tanır. Yalnızca yetkili kullanıcıların ücret bilgilerine ve diğer kişisel verilere erişebileceğini bilerek rahat edebilirsiniz.

 • Otomasyon İle Zaman Kazanın

  Personel bütçenizde değişiklikler yapmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Bütçeleme sürecinde İK ekibinin işlerini kolaylaştırmak ve verimliliğini artırmak için Prophix’in personel planlama modülünden faydalanabilirsiniz. Daha verimli bir planlama süreci için vergiler, ikramiyeler, ücret ayarlamaları ve yan haklar gibi gider kalemlerinin otomatik hesaplanması ile önemli ölçüde zaman kazanabilirsiniz.

 • Hesaplamaları Merkezileştirin

  E-tablolar ve insan kaynakları yönetim sistemlerinin (İKYS), senaryo çalışmaları sırasında yapılmak istenen değişikliklerin bordroya veya personele olan etkisini hesaplama yetenekleri sınırlıdır. Prophix ile, tüm hesaplamalarınız tek bir noktadan yönetilebilir. Örneğin, gelir vergisi veya SGK işveren payı hesaplama yönetminde bir değişiklik olması durumunda, yalnızca tek bir hesaplamayı değiştirmek, şirketin tamamındaki etkisini görmek için yeterlidir.

 • Bordro Sistemi Entegrayonu

  Mevcut bordro/İK sisteminizle birlikte Prophix’in personel bütçe modülünü birlikte kullanırken elle mükerrer veri girişi yapmak zorunda kalmazsınız. Prophix mevcut bordro sisteminize bağlanarak personel kartlarına ve gerçekleşen verilere ulaşabilir, bu sayede hem elle veri girişinden kurtulmuş hem de bütçe/gerçekleşen verilerini kolayca bir araya getirerek istenen raporların alınabilmesini sağlamış olursunuz.

 • Hesap Verebilirliği Geliştirin

  Prophix, personel planlama sürecini düzenleyerek departman düzeyinde hesap verilebilirliği arttırır. Departman yöneticilerini planlama iş akışınıza dahil ederek planlama sürecinin verimliliğini ve doğruluğunu arttırabilirsiniz.

 • Verilerinizi Tek Noktada Depolayın

  Farklı bordro veya İK çözümleri kullanmak, verileri gerçek zamanlı olarak görmeyi neredeyse imkansızlaştırır. Prophix size detaylı personel bilgilerini tek bir platformda saklama ve düzenleme imkanı sağlar. Personel verilerinin tek noktada toplanması şirket çapında raporlamaların da tek kaynaktan yapılmasına imkan verir.

Tahminler hızlı bir şekilde değişebilir. Alternatif senaryoları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturma esnekliğine sahip olmak önemlidir. Tüm finansal raporlarınız için tek ve gerçek bir bilgi kaynağına sahip olun.

DAHA FAZLA

 • Sizi Harekete Geçirecek Analizlere Kavuşun

  Şu anda, satış verilerinizin dağınık olması, bu bilgilerin satış planlarınız üzerindeki etkisini kavramanızı zorlaştırıyor olabilir. Prophix ile satışlardan aldığınız verilerin tutarlı ve kullanılabilir olmasını sağlayabilir, bu sayede etkili ve doğru kararları vermek için gerekli donanıma sahip olmuş olursunuz.

 • Veri Girişini Basitleştirin

  Planlama ve raporlama için elle veri girişi yapmaktan kurtularak, bu iş için harcayacağınız zamanı daha faydalı faaliyetlerde bulunmak için kullanabilirsiniz. Satış ve gelir planlama çözümleriyle, basit bir veri girişi şablonu oluşturarak verilerin satış temsilcisi tarafından kolayca doldurulmasını ve bir üst onaya gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde katılımı artırarak veri toplama ve analiz sürecini kolaylaştırmış kontrol altına almış olursunuz.

 • Veri Entegrasyonu Kolaylaştırın

  Manuel işlemleri unutun. Prophix, herhangi bir CRM, ERP veya başka bir sistemle entegre olarak büyük miktarda işlem verisini otomatik olarak ve kolaylıkla çekebilir. Daha da iyisi, bu bilgiyi organize etmek ve yayınlamakla da uğraşmak zorunda değilsiniz. Prophix tüm bunları sizin için yapar.

 • Büyük Resmi Görün

  Klasik planlama süreçleriyle planlarınızı güncel ve doğru tutmak zordur. Prophix’in ayrıntılı satış ve gelir planlama yetenekleriyle değişik kaynaklardan gelen girdileri anında analiz etmenize olanak tanır. Ayrıca, birden fazla senaryoyu karşılaştırarak işletmeniz için hangi aksiyonun en iyi olacağına karar verebilirsiniz.

 • Değişime Ayak Uydurun

  Satış dönemleri hızlıca kapatıldığını ve satış verileriniz her an değişebileceği için, planlama sürecinin bu hıza cevap verebilecek esneklikte olması gerekir. Prophix ile, gelir gerçekleşmesini doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olacak istisnaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, e-tablo üzerinde yapacağınız planlamadan farklı olarak, verilerin bütünlüğünü tehlikeye atmadan planları düzenleyebilirsiniz.

 • İşbirliğini ve Şeffaflığı Öne Çıkarın

  En iyi satış sonuçlarını elde etmek için, tüm karar vericilerinizin, verileriniz hakkında iyi ölçüde bilgiye sahibi olması gerekir. Bunun için bütçe ile gerçekleşen satışları sürekli olarak izleyebilir durumda olmak çok önemlidir. İşletmenizle ilgili tek ve gerçek veriye kolayca erişmek, en doğru kararları verme konusundaki en büyük desteğiniz olacaktır.

Proje bütçenizi kurumsal bütçe ve tahminlerinizle ilişkilendirin. Şirketinizde birlikte çalışma ortamı oluşturarak, tamamen entegre çalışan yazılım çözümü sayesinde potansiyel sonuçları daha iyi anlayın.

DAHA FAZLA

 • Uygun Maliyetli Proje Planlama

  Başarısız olmuş veya verimsiz bir proje, boşa harcanmış para demektir. Prophix, gelir ve gider planlarınızı ayrıntılı olarak oluşturmanıza olanak tanır, böylece projenizdeki ilerleyişi sürekli olarak izleyebilirsiniz. Projeyi etkileyen önemli faktörleri ve metrikleri (hem nicel hem de nitel) izleyerek, karlılığı da takip edebilirsiniz.

 • Süreçleri Otomatik Hale Getirin

  Farklı bölümler arasında koordinasyonu sağlarken, işlemlerin sorunsuz bir şekilde ve zaman planına uygun olarak devam etmesini sağlamak zor olabilir. Otomasyon, işlerinizi kolaylaştırmada yardımcı olabilir. Prophix, manuel süreçlere ve elektronik tablolara olan ihtiyacı azaltır ve proje giderlerini doğrudan departmanlara ve / veya masraf merkezlerine girmenizi sağlar.

 • Raporlamayı Basitleştirin

  Bilgilerin farklı kaynaklardan, farklı format ve içeriklerle gelmesi, verilerin doğruluğu ve şeffaflığı konusunda soru işaretlerine yol açabilir. Prophix’le, devam eden projelerin finansal durumunu doğru bir şekilde raporlayabilir, tahmin edebilir ve nihai sonuçlara erişebilirsiniz. Gelişmiş veri analizi için önceden oluşturulmuş araçlar sayesinde her kararın etkisini takip edebilirsiniz.

Şirket yönetimine, nakit posizyonu ile birlikte finansal performansı değerlendirebilme imkanı sağlayın. Nakit harcamalarının organizasyonel hedeflerle uyumlu olduğunu garanti edin.

DAHA FAZLA

 • Kolayca Koordine Edin

  Her bölümün nakit akışı planlamanızda oynayabileceği bir rol vardır, ancak klasik nakit akış çözümlerinde, bölümler arası işbirliği hep sorun olmuştur. Prophix ile herkesin aynı verilere erişimi ve bilgilerin hızlı bir şekilde girilebilmesi sayesinde nakit akış süreci hızlanacak hem de hata olasılığı en aza inecektir.

 • Doğru Bilanço Raporları Oluşturun

  Bilançolarınız, şirketinizin gerçekte ne kadar parası olduğuna dair önemli bilgiler sunar. Ancak, birçok kaynaktan bilgi toplamak zaman alıcı ve organize edilmesi zor olabilir. Prophix’i kullanarak, operasyonel alanlardaki finansal verileri kolayca toplayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Böylece daha ayrıntılı bir tahmini bilanço elde edebilirsiniz.

 • Detaylı Analizler

  Nakit akış pozisyonunuz her gün değişebilir. Bu nedenle, işletmenizle ilgili daha kapsamlı bir görünüm için çok boyutlu tahminlere ihtiyacınız vardır. Daha fazla ayrıntı ve analizle, nakit akışınızdaki dalgalanmaları daha iyi anlayabilir ve raporlayabilirsiniz.

 • Planlama Yeteneklerinizi Geliştirin

  Kısa vadeli olaylara dayanan bir nakit akış tahmini hazırlamaktan bıktınız mı? Prophix, nakit akış planlamasını basit ve kolay bir şekilde yüksek seviyeli nakit akışı planınıza entegre etmenizi sağlar. Doğru, anlaşılabilir ve hesap verilebilir bir nakit akışı ile etkili finansal kararlar vermek için gereken bilgiye sahip olursunuz.

Yatırım bütçesi (CapEx), ayrıntılı sabit kıymet maliyetlerini planlama sürecinize entegre eder ve planlanan sabit kıymet giderlerinin şirketinizin performansı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

DAHA FAZLA

 • Etkileri Belirleyin

  Duran varlık listelerinizdeki basit değişikliklerin büyük etkisi olabilir. Prophix ile, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların eklenmesi ve elden çıkarılması gibi değişikliklerin gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunu nasıl doğrudan etkilediğini anlayabilirsiniz.

 • Fiili Giderleri İzleme

  Planlar değişebilir, bu yüzden tahmin edilenler yerine gerçek harcamaları takip etmek önemlidir. CapEx yönetim yetenekleri ile, ayrıntılı bir seviyede varyans analizi yapabilirsiniz. Verileri analiz için tek bir merkezi veri havuzuna sahip olacak şekilde birden fazla kaynaktan (yani ERP veya G / L) Prophix’e aktarın.

 • Yöneticilerinize Güç Verin

  Genellikle bir şirketteki yatırım harcamalarından yöneticiler sorumludur. Dolayısıyla, paranın nasıl ve niçin harcandığını takip etmelerine yardımcı olmak için kullanımı kolay bir araca ihtiyaçları vardır. Prophix, operasyonel departman yöneticilerini de yatırım planlama sürecine dahil ederek, verilerin doğruluğunu ve sorgulanabilirliğini sağlar. Bu sayede şirket hissedarlarının yatırım bütçesini inceleme ve onaylama işlemleri de kolaylaşmış olur.

 • Örüntüleri Takip Edin

  Şirketinizin kârlılığını etkileyen yatırım harcamaları var mı? Prophix ile, yatırım harcamalarını tarih ekseninde gözden geçirebilir, potansiyel sorunları belirleyebilir ve geleceğe yönelik özet projeksiyonları elde edebilirsiniz.

 • Zaman Kazanın

  Manuel adımları ortadan kaldırın ve Prophix’in yatırım harcama hesaplama otomasyonunun yeteneklerinden yararlanın. Prophix size yeni satın alınacak duran varlıkların, amortisman oranların, bakım ve onarımların işletmenizi nasıl etkilediğini görmek için gereken bilgileri sağlar.

Tüm şirketinizin planlama verilerini tek bir yazılım çözümünde toplayın, uzun vadeli stratejik karar verme sürecini iyileştirin.

DAHA FAZLA

 • Departmanlar Arası Uyumu Öne Çıkarın

  Şirketinizin bir bölümünde bir şey olduğunda, diğer bölümleri bundan nasıl etkilenecek? Pazarlama, operasyonlar ve finans ekiplerinize entegre bir planlama platformu sağlamak, herkesin aynı hedefler doğrultusunda birlikte çalışmasına yardımcı olacaktır.

 • İlerlemeyi İzleyin

  İşletme kaynaklarınızı her zaman tam olarak nereye odaklayacağınızdan emin olun. Prophix, yöneticilerinize performansı etkileyen etmenler için bütünsel bir anlayış sağlar ve karlılığı etkileyen faktörleri belirlemenize yardımcı olur. Böylelikle zaman ve kaynaklarınızı en yüksek finansal kazanımlara yönlendirebilirsiniz.

 • İşbirliğini Teşvik Edin

  Her bölümün şirket işleyişinde önemli bir rolü vardır. Prophix ile stratejik planlama ve kaynak dağılımını optimize edebilir, maksimum karlılık için satış ve operasyon planlaması arasındaki mükemmel dengeyi sağlayarak işletmenize güç verebilirsiniz.

 • Sonuçları Tahmin Edin

  Tüm işinizi daha iyi anlayarak, verdiğiniz her kararın mali etkisini ve riskini ölçebilirsiniz. Farklı senaryoları analiz edebilir ve her bir bölümün nasıl etkileneceğini belirleyebilirsiniz. Bu anlayışla verdiğiniz her kararın mümkün olan en iyi karar olduğundan emin olabilirsiniz.